26th May 2020 | Coronavirus, Education, Press Releases

Leaving Cert grades portal needs to be available in Irish – Greens

BACK

The Green Party has today called on the Minister for Education, Joe McHugh, to ensure that students registering for calculated grades in the Leaving Certificate can access an Irish Language version of the online portal.

The portal, which was launched today, will close on Thursday 28th May and all Leaving Certificate and Leaving Certificate Applied students must register in order to receive calculated grades in lieu of sitting summer examinations.

Catherine Martin TD, Green Party Education Spokesperson, said:

“That this portal is available in English only is unfair to students in Gaeltacht schools and Gaelcholáistí and is an indication of how little regard the Irish language is held in as a spoken language for thousands of people. It is imperative that students of Gaeltacht schools and Gaelcholáistí can access this online service in the same language in which they have pursued their education to date, and I have written to Minister McHugh to demand this.”

Cllr Peter Kavanagh, Green Party spokesperson for the Irish Language and Gaeltacht Affairs and chairman of the board of Coláiste Chilliain in Clondalkin said:

“As someone who went to a Gaelscoil and a Gaelcholáiste in Dublin, I know I would have struggled if the goalposts had been shifted this late in the game. We appreciate the urgency of the situation, but for thousands of students the Irish language is not an optional extra that can be set aside when deadlines loom. It is the language of the classroom, of the home and of school administration. It is unacceptable that the State would abjure its responsibility at this critical stage.”

Críostóir Ó Faoláin, Green Party Local Area Representative for West Waterford and the Waterford Gaeltacht, said:

“For the people of An Rinn and an Sean Phobal, and Gaeltachta areas around the country, this is an unacceptable occurrence. The erasure of first-language Irish speakers is typical of this administration, but when students’ futures are stake, we must act in their best interests. This means that those who have received an Irish-language education must be able to access this online portal in that same language.”

 

Tá an Comhaontas Glas tar éis impí ar an Aire Oideachais, Joe McHugh, déanamh cinnte go bhfuil leagan Gaeilge curtha ar fáil den tairseach ar-líne le clárú do ghrádanna ríofa.

Dúnfar an tairseach, a seoladh ar maidin inniu, ar an Déardaoin bheag seo an 28 Bealtaine, agus ní mór do gach aon dalta Ardteistiméireachta nó Ardteistiméireachta Feidhmí clárú chun grádanna ríofa a fháil in ionad scrúduithe an tsamhraidh a thógáil.

Deir Catherine Martin TD, Urlabhraí Oideachais an Chomhaontais Ghlais,

“Níl sé cóir ná cothrom in aon chor go bhfuil iachall ar dhaltaí Gaeltachta ná Gaelcholáiste tairseach Béarla a úsáid agus is comhartha é den dímheas a léirítear ar an nGaeilge mar theanga labhartha laethúil do na mílte daoine. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh leagan Gaeilge ar fáil dóibh siúd atá ag dul tríd an gcóras oideachais sa teanga sin, agus tá litir curtha agam chuig an Aire Joe McHugh chun é seo a éileamh.”

Deir an Comhairleoir Peadar Ó Caomhánaigh, Urlabhraí Gaeilge agus Gaeltachta an Chomhaontais Ghlais agus Cathaoirleach bhoird Choláiste Chilliain i gCluain Dolcáin:

“Mar iardhalta sa chóras Gaeloideachais, tá a fhios agam go mbeinn i gcruachás dá mbeadh rialacha an chluiche athraithe ag an nóiméad deireanach. Tuigimid an brú atá ar an Roinn Oideachais, ach do na mílte daltaí ar fud na tíre, ní rud sa bhreis í an Ghaeilge, ach teanga na scoile, teanga tí agus teanga riaracháin an oideachais go dtí seo. Níl sé inghlactha go séanfadh an Stáit a cuid dualgaisí ag an bpointe cinniúnach seo.”

Deir Críostóir Ó Faoláin, ionadaí áitiúil an Chomhaontais Ghlais in Iarthar Phort Láirge agus i nGaeltacht na nDéise:

“Anseo sa Rinn agus sa tSean Phobal, níl seo inghlactha in aon chor. Ní haon ionadh é tuilleadh cealú orthu siúd a labhrann Gaeilge mar chéad teanga, ach le todhchaí na ndaltaí seo i mbaol, caithfear seo a chur ina cheart agus ligean dóibh siúd a fuair oideachas trí Ghaeilge an tairseach seo a úsáid sa teanga chéanna.”