Brian Leddin

Teachta Dála

Urlabhraí an Iompair, Ghníomhú ar son na hAeráide agus an Chomhshaoil

Luimneach
Brian Leddin TD
Quote marks

Is Luimníoch mé agus tá mé bródúil as sin; níl áit ar bith eile arbh fhearr liom cur fúm. Tá mé tógtha faoi thodhchaí ár gcathrach agus creidim go bhfuil cumas mór aici nach bhfuil leas bainte as go fóill.

Is éigean dúinn forbairt inbhuanaithe agus freagrach an gheilleagair a chur chun, béim a leagan ar shláinte agus folláine sa tsochaí, agus ar ról na cathracha réigiúnacha mar lárionaid fáis, d’fhonn príomhchathair atá i mbun na forbartha neamh-inbhuanaithe a chúiteamh.

Mo thosaíochtaí

Réigiún Chathair Luimnigh agus an Iarthair Láir a fhorbairt atá láidir agus ag fás.

Freagairt dháiríre ar an athrú aeráide.

Cathair mhealltach agus ináitrithe, le seirbhísí den chéad scoth a dhíríonn ar cháilíocht na beatha feabhsaithe a sholáthar dá cónaitheoirí uile.

Oibriú in éineacht le gach páirtí polaitíochta d’fhonn an rud is fearr a bhaint amach do Luimneach agus d’Éirinn araon.

Taithí

Céimí le hinnealtóireacht mé as Ollscoil Luimnigh, agus tá máistreacht agam freisin i dTeicneolaíocht na gCóras Fuinnimh In-athnuaite. Toghadh mé chuig Dáil Éireann i mí Feabhra 2020 agus mar an chéad TD de chuid an Chomhaontais Ghlais a rinne ionadaíocht ar son Chathair Luimnigh. Déanaim cathaoirleacht ar an gComhchoiste Oireachtais um an gComhshaol agus um Ghníomhú ar son na hAeráide. Bhí mé i mo chomhairleoir don Chomhaontas Glas agus rinne mé ionadaíocht do Cathair Luimnigh Thuaidh ar Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, sular toghadh chuig an Dáil mé.

Brian Leddin

Teagmháil

brian.leddin@greenparty.ie
061609387