Déan Gníomh

Tá an troid ar son ceartais shóisialta agus ar son an chomhshaoil níos práinní ná riamh faoi láthair. Tá fís mhór ag an gComhaontas Glas maidir le todhchaí níos fearr a chruthú, ach tá do chabhair ag teastáil uainn chun dul i ngleic anois le ceann de na fadhbanna is mó in Éirinn inniu.

A photo of the sun setting over the Cliffs of Moher. Several people stand in a line holding a large banner that reads, 'Keep it in the ground'

Cén fáth a bhfuil tú ag iarraidh obair linn?

Is iad comhaltaí an Chomhaontais Ghlais croí na gluaiseachta. Mar eagraíocht dhaonlathach chosmhuintire, déanann ár gcomhaltaí ár bpleananna a stiúradh, cuireann siad le beartas an Pháirtí, agus glacann siad páirt lárnach i gcinntí tábhachtacha a phlé, mar shampla cé a bheidh mar iarrthóir i dtoghcháin. Tuigeann ár gcomhaltaí nuair a bhíonn suíochán ag an mbord ag duine den Chomhaontas Glas, go dtugann siad leo na ceisteanna atá tábhachtach dóibh. Tá siad ina gceann feadhna ar an aeráid a chur ar chlár an rialtais agus ar obair a dhéanamh chun 'Éire níos fearr' a chruthú, agus nádúr sláintiúil, pobail rathúla, agus eacnamaíocht a oibríonn do chách. Glac páirt sa Chomhaontas Glas inniu agus déanaimis an todhchaí atá uainn a mhúnlú le chéile.

Faigheann an Comhaontas Glas a neart óna gcomhaltaí. Táimid ag obair le chéile chun todhchaí níos fearr a chruthú agus todhchaí níos rathúla a chinntiú.

Cén fáth a bhfuil síntiúis dheonacha ag teastáil uainn?

Tá ár ngluaiseacht stiúrtha ag daoine a bhfuil an tuiscint acu go dtéann cosaint a chur roimh ár bpláinéad agus tacaíocht a thabhairt dár bpobail le chéile. Táimid ag iarraidh ár ngealltanas a chomhlíonadh i gcás Deich mBliana na nGlasach a bheith in Éirinn, ach tá do thacaíocht ag teastáil uainn. Beidh do shíntiús ina chabhair dúinn chun feachtas éifeachtach a chur amach, chun níos mó Glasaigh a thoghadh, agus chun leanúint lenár dtroid chun Éire a chur ina ceannaire domhanda ar chúrsaí aeráide. Le do chúnamh, is féidir linn leanúint leis an obair chrua chun nádúr a athshlánú agus a chosaint, agus chun sochaí níos cothroime a chruthú.

Tá ár ngníomhaíochas á chumhachtú ag daoine cosúil leatsa. Tabhair tacaíocht dár bhfeachtais agus cinntigh go bhfuil athrú ceart ag teacht.
Image
Nuachtlitir

Fanacht i dTeagmháil le Comhaontas Glas.

Deiseanna fostaíochta agus Intéirneachtaí

Ónár gcomhaltas, a bhfuil borradh faoi, go dtí ár bhfoireann, oibrithe deonacha agus ionadaithe tofa, tuigeann foireann an Chomhaontais Ghlais an obair chrua agus an gníomhaíochas atá ag teastáil chun athrú ceart a chur i bhfeidhm ar leibhéal sóisialta agus polaitíochta. Má tá na scileanna, an paisean agus an uaillmhian agat a bheith mar chuid den fhoireann sin, seans go bhfuil ról againn duitse.