Fúinn

Le níos mó ná 40 bliain, tá obair á déanamh ag an gComhaontas Glas chun dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide, chun ár bpobail a neatú agus níos mó cothromaíochta a bhaint amach in Éirinn.

A photo of a group of people walking in twos along a path in a park. At the front is Catherine Martin and Eamon Ryan.

Is eagraíocht chomhoibríoch chosmhuintire é an Comhaontas Glas a oibríonn chun an aeráid a chosaint, chun tacú lenár bpobail agus chun cothromaíocht a chinntiú in Éirinn. Le 40 bliain anuas, táimid ag obair i gcoinne an rialtais agus mar chuid den rialtas chun athrú a chur chun cinn agus chun aistriú cothrom a chur i gcrích, a chosnaíonn an dúlra agus a spreagann múnla geilleagrach níos cothroime do chách.

Tá 12 TDanna, 4 Seanadóirí, 2 Fheisirí, 45 chomhairleoir agus nach mór 4000 comhalta san eagraíocht ar an oileán. Tá fúinn Éire a chruthú ina bhfuil na tithe níos teo, rátaí níos airde fostaíochta agus teaghlaigh níos sláintiúla. Tír atá sábhailte do pháistí siúl nó rothaíocht chun na scoile agus a bhfuil an t-iompar poiblí go maith inti, é ar fáil ar chostas réasúnta agus ar féidir brath air. Éire ina bhfuil tithe tógtha gar do sheirbhísí poiblí ionas go mbeimid in ann taitneamh a bhaint as lár bríomhar na mbailte. Éire ina bhfuil táirgeadh bia i gcomhréir leis an nádúr, ina bhfuil ár n-aibhneacha glan go leor arís agus ina bhfuil an t-aer sna scamhóga againn thar a bheith glan. Tá ár nguthanna — is é sin, guthanna an Chomhaontais Ghlais — ar an láthair, ag bord na cinnteoireachta, san áit a bhfuilimid ag teastáil.

Green Party Councillors at the Local Green Group Think In 2021

Misean agus prionsabail

Is páirtí daonlathach é an Comhaontas Glas, agus déanann comhaltaí cinntí tábhachtacha maidir le beartais an pháirtí, maidir le hiarrthóirí le toghadh, agus maidir le rialacha a bhaineann leis an tslí a fheidhmíonn an páirtí.

Tuilleadh eolais


Photo of the Green Party outside Leinster House in the 1990s

Ár Stair

Grúpa daoine a raibh fís fhadtéarmach acu d'Éirinn a chosnódh agus a chuirfeadh le timpeallacht nádúrtha, oidhreacht, bithéagsúlacht agus pobail an oileáin a bhunaigh an Comhaontas Glas in 1981.

Tuilleadh eolais


The European Green Party matches at COP26 in Glagow, November 2021

Comhaontas Glas na hEorpa

Is cuid de Chomhaontas Glas na hEorpa sinn, páirtí polaitiúil Eorpach a thugann páirtithe a bhfuil luachanna Glasa acu le chéile.

Tuilleadh eolais


Green Party leader Eamon Ryan with Claire Byrne, Donna Cooney and other local election candidates on their bikes in 2019
Ár nDaoine

Buail le hionadaithe an Chomhaontais Ghlais a oibríonn i bpobail ar fud na hÉireann chun todhchaí níos fearr a chruthú.

Three people in green jackets walking beside each other in a housing estate.
Grúpaí Áitiúla

Díríonn grúpaí áitiúla ar a bhfuil ar siúl ina gceantar áitiúil agus oibríonn siad le chéile chun feabhas a chur ar a gcuid pobal.

Green Party representatives gather at the Natural History Museum in Dublin to call for climate action
Grúpaí Cleamhnaithe

Tá grúpa ilchineálach comhaltaí, ó chúlraí éagsúla, ag an gComhaontas Glas, atá ag comhoibriú ar fhís an pháirtí chun Éire níos fearr a chruthú.

Deiseanna fostaíochta agus Intéirneachtaí

Ónár gcomhaltas, a bhfuil borradh faoi, go dtí ár bhfoireann, oibrithe deonacha agus ionadaithe tofa, tuigeann foireann an Chomhaontais Ghlais an obair chrua agus an gníomhaíochas atá ag teastáil chun athrú ceart a chur i bhfeidhm ar leibhéal sóisialta agus polaitíochta. Má tá na scileanna, an paisean agus an uaillmhian agat a bheith mar chuid den fhoireann sin, seans go bhfuil ról againn duitse.