Ciarán Cuffe

FPE
MEP

Baile Átha Cliath
Ciarán Cuffe MEP delivers a speech at the European Parliament
Quote marks

Tá Baile Átha Cliath ag athrú chun feabhais, ach is féidir linn i bhfad níos mó a dhéanamh chun go mbeidh sé faoi bhláth. Teastaíonn lánaí rothar cosanta sábháilte, cosáin chuibhiúla, agus tuilleadh crann agus suíochán poiblí ar ár sráideanna freisin.

Tá obair á déanamh agam i bParlaimint na hEorpa d’fhonn an chathair is fearr san Eoraip le haghaidh na maireachtála, na hoibre agus thógáil clainne a dhéanamh de Baile Átha Cliath. Is éard is brí leis seo ná srian a chur leis an trácht, tithíocht inacmhainne a chur ar fáil, poist ardchaighdeáin a chruthú agus a chinntiú go bhfuil aer glan, páirceanna agus spásanna súgartha againn. Tá mé féin agus Grace O’Sullivan FPE ag comhoibriú mar chuid de fhoireann na nGlasach/na Saor-Chomhghuaillíochta Eorpaí d’fhonn gníomhú ar son na haeráide, agus aistriú cóir agus cearta an duine san Eoraip agus ar fud an domhain a chosaint.

Recent Achievements

Increased climate spending to 60% in €34 billion “Connecting Europe” plans

Leading negotiations on new laws to bring Europe’s buildings up to an A energy rating by 2050

Ensuring palm oil by-products and food crops excluded from ‘green’ aviation fuel

Published “Vision for Capel Street” with Minister of State Malcolm Noonan TD

Working to reduce “ghost flights” carrying no passengers during the COVID-19 pandemic

Taithí

Chuaigh mé i mbun feachtais chun Baile Átha Cliath Lochlannach a shábháil ag Cé an Adhmaid agus mé i mo mhac léinn. Ó shin i leith, tá mé ag cur fúm agus ag obair i lár chathair Bhaile Átha Cliath le breis agus tríocha bliain. Chuaigh mé faoi oiliúint mar ailtire agus pleanálaí uirbeach, agus bhunaigh mé Máistreacht in athghiniúint agus forbairt uirbeach in Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Sráid Bolton. D’oibrigh mé mar chomhairleoir cathrach, TD agus Aire Stáit, agus freastalaím go bródúil anois mar FPE an Chomhaontais Ghlais i mBaile Átha Cliath. Díríonn mo chuid oibre le Coistí Iompair agus Fuinnimh Pharlaimint na hEorpa ar ghníomhú ar son na haeráide, ar thithíocht agus ar shoghluaisteacht ghníomhach a chur chun cinn. Oibrím ar phleanáil agus ar shaincheisteanna oidhreachta freisin agus teastaíonn uaim go mbeidh Baile Átha Cliath mar Príomhchathair Ghlas na hEorpa.

Ciaán Cuffe speaks to a journalist on Moore Street, Dublin

Teagmháil

ciaran.cuffe@europarl.europa.eu
The Tara Building, 11-15 Tara Street, Dublin 2, D02 RY83