Francis Noel Duffy

Teachta Dála

Urlabhraí na Tithíochta

Baile Átha Cliath Thiar Theas
Profile photo of Francis Noel Duffy TD
Quote marks

Ceisteanna fíorthábhachtacha is ea iad an tithíocht, an tsláinte agus an comhshaol dom. Clúdaíonn siad neart rudaí ina n-airítear oideachas, fostaíocht, pobal agus braistint ghinearálta na folláine.

Mo thosaíochtaí

Tá sé mar aidhm agam feabhas a chur ar an iompar. Tá bonneagar rothaíochta agus coisithe ag teastáil ónár bpobal d’fhonn taisteal gníomhach a spreagadh agus pobal sábháilte a chruthú dár leanaí agus dár dteaghlaigh.

Ba mhaith liom cur le forbairt an phobail i mBaile Átha Cliath Thiar Theas trí chabhrú le heagraíochtaí pobail áitiúla freastal ar a gcuid riachtanas, agus áiseanna agus taitneamhachtaí in aice láimhe a fheabhsú.

Tá roinnt láithreán suntasach stairiúil oidhreachta agus cultúrtha i mBaile Átha Cliath Thiar Theas ar mhaith liom iad a chaomhnú. Tionscadal is ea caomhnú Theach Geata Bhaile an Mhóta, a tógadh thart ar 1622, a raibh mé ag obair air i bpáirt le Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas.

Mar Urlabhraí Tithíochta de chuid an Chomhaontais Ghlais, ba mhaith liom go n-athrófar ár n-earnáil tithíochta ó bhonn ina hearnáil atá dírithe ar inacmhainneacht agus ionchuimsitheacht do gach leibhéal ioncaim. Creidim go bhfuil seachadadh feabhsaithe na tithíochta sóisialta agus na n-aonad ar cíos de réir costais, mar aon le scéimeanna ceannaigh inacmhainne feabhsaithe, ríthábhachtach d’fhonn margadh tithíochta inbhuanaithe a chinntiú.

Lean mé de bheartas iomlánaíoch inbhuanaithe a chruthú tríd an gComhairle, i bPlean Forbartha 2016-2022 agus i gcruinnithe míosúla na comhairle araon. Chinntigh mé go ndearnadh beartas na Comhairle de ‘Wood First’, éicea-stroighin agus bailiú báistí in aon tionscadal soláthair SDCC. Chomh maith leis sin, chuir mé cearta bealaigh trí Shléibhte Bhaile Átha Cliath chun cinn, rud a thug rochtain níos fearr don phobal ar an seoid chomhshaoil sin. Ag dul ar aghaidh, coinneoidh mé mo thiomantas do réitigh atá éifeachtach agus rathúil ó thaobh an chomhshaoil de a aimsiú.

Taithí

Tá dlúthbhaint agam le mo phobal leis na blianta fada, mar ionadaí poiblí agus mar léachtóir fad-ama i Scoil Ailtireachta Bhaile Átha Cliath. Tá mé an-tugtha do thithíocht inbhuanaithe a thógáil agus do phobal feabhsaithe a bhunú do cách.

Francis Duffy and Catherine Martin

Teagmháil

FrancisNoel.Duffy@oireachtas.ie