Minister Ossian Smyth

Teachta Dála
Aire

An tAire Stáit le freagracht as Soláthar Poiblí agus Ríomhsheirbhísí Rialtais agus Geilleagar Ciorclach

Dún Laoghaire
Ossian Smyth TD, Minister of State with responsibility for Public Procurement and eGovernment
Quote marks

Tá an t-athrú aeráide ag bagairt scriosadh ár dtimpeallachta áitiúla, cháilíocht na beatha agus ár ngeilleagair. Tá géarghá le gníomhú ar son na haeráide agus caithfear aistriú cóir a dhéanamh ionas nach bhfágfar aon duine ar lár.

Recent Achievements

Accelerated the fibre broadband rollout so that it is now available to 70k rural home

Created a circular economy fund to help transition to circular economy using levies from incineration, landfill and single use products

Legislated to streamline the EPA construction waste recycling permit system

Legislated for 20c disposable cup levy to start this year

Issued 7 million digital Covid certificates that allowed reopening of international travel and deployed a Covid cert scanner that allowed 20k hospitality staff to return to work

Mo thosaíochtaí mar TD Dhún Laoghaire

Uisce Glan i gCuan Bhaile Átha Cliath. Tá mé ag obair go gníomhach chun ár dtránna agus ár limistéir shnámha a chosaint, acmhainní atá an-tábhachtach dár bpobail.

Bealaí Taistil Gníomhacha Sábháilte, le naisc mhaithe le haghaidh na rothaíochta agus an tsiúil. Creidim gur ceist chaighdeán na beatha é seo dúinn go léir i nDún Laoghaire; tá go leor bainte amach againn ach tá níos mó le déanamh.

Tá bealaí sábháilte chun na scoile dár leanaí an-tábhachtach domsa; bíonn na leanaí sláintiúil agus gníomhach dá mbarr agus ligeann siad dóibh dul ar scoil go sábháilte de shiúl na gcos, ar rothar nó ar scútar.

Tithe a iarfheistiú, a fhágann gur féidir le gach duine, beag beann ar a n-ioncam nó más cíosaithe iad, teach te, cluthar, tíosach ar fhuinneamh a bheith acu.

Taithí

Sular toghadh mar TD mé, agus sular ceapadh mé mar Aire Stáit sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, le freagracht as Soláthar Poiblí agus Ríomhsheirbhísí Rialtais, agus mar Aire Stáit sa Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, le freagracht as Cumarsáid agus Geilleagar Ciorclach, bhí mé i mo Chomhairleoir ar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, agus i mo Chathaoirleach ar an gComhairle idir 2018 agus 2019. D’oibrigh mé mar Bhainisteoir Tionscadail teicniúil in Ospidéal Naomh Uinseann agus d’oibrigh mé go deonach mar mheantóir ag CoderDojo áitiúil, áit ar mhúin mé ríomhchlárú agus scileanna teicniúla eile do dhaoine óga.

Mo thosaíochtaí mar Aire

Leathanbhanda Ardluais nó Snáthoptaice a thabhairt chomh fada le gach teach agus gnólacht.

Tá ról lárnach ag an aistriú chuig Geilleagar Ciorclach i ngníomhú ar son na haeráide. Tá sé ríthábhachtach ábhair a choinneáil i gcúrsaíocht chomh fada agus is féidir, rud a chruthaíonn coigilteas agus a bhfuil tionchar dearfach aige ar an gcomhshaol.

Tionól na Saoránach ar Dhrugaí – Tiomnaíonn clár an rialtais don tionól seo a bhfuilim ag obair air a ghairm.

Ossian Smyth TD, Minister of State with responsibility for Public Procurement and eGovernment

Teagmháil

ossian.smyth@oireachtas.ie