Róisín Garvey

Seanadóir

Urlabhraí na Forbartha Tuaithe, na Fiontraíochta, na Trádála agus na Fostaíochta

An Clár
Róisín Garvey
Quote marks

Tá forbairt inbhuanaithe tuaithe ríthábhachtach do shaol mhuintir an Chláir. Ba mhaith liom go gcosnófaí feirmeoirí, agus iad siúd atá i mbaol tuilte, níos luaithe seachas níos déanaí.

Mo thosaíochtaí

Is ceart daonna é rochtain ar uisce glan agus is é bonneagar cuí uisce bunús na forbartha; Tuaithe, Uirbeach, Gnó, Sóisialta agus Talmhaíochta.

Tithe Teolaí atá Tíosach ar Fhuinneamh.

Athrú Aeráide a Aisiompú agus bithéagsúlacht a mhéadú.

Taithí

Is as feirm in Iarthar an Chláir mé le cúlra san Oideachas Aeráide agus sa Ghníomhaíocht Phobail, agus táim ag obair go deonach sa phobal le blianta fada maidir le rothaíocht, iompar inbhuanaithe agus bithéagsúlacht. Is mise an chéad bhean agus an chéad Ghlasach a toghadh ar Chomhairle Contae an Chláir do Thuaisceart an Chláir. Rinneadh Seanadóir díom i mBealtaine 2020 mar ainmní an Taoisigh don Seanad. Tá a lán taithí agam agus tá cúlra láidir sa cheartas sóisialta agus san aeráid agam. Chomh maith leis sin, is bean mé a bhfuil cónaí orm faoin tuath siar ó Abhainn na Sionainne.

Róisín Garvey outside the Dáil

Teagmháil

roisin.garvey@oireachtas.ie
086 1043528